8 ovantade don saso far relationen att anordna

8 ovantade don saso far relationen att anordna

I begynnelse ar mestadel alltsammans lekande lindrig. Andock att lite ett karleksforbindelse att anordna langsiktigt kan besta kanske knepigt. Oavsett hur jatte- herre gilla varandra. Arme tillats n forskarnas 8 ovantade tips villi ett langt och glat forhallande.

1. Kackla ”vi”-spraket i enlighet med nago studie fran universitetet Berkeley ino Kalifornien hade tandem saso anvande orden ”vi” sam ”oss” under en dispyt lattare att anlanda fram mot losningar och plagades mindre itu jakt fran gralen. Tandem sasom i stallet anvande sig av ”jag”, ”mig” och ”du” fungerade det massor mindre bra pro, och de kunde aven kopplas till olyckliga aktenskap.

2. Ses villig webbe i enlighet med nago studie sasom publicerats i amerikanska Proceedings of the National Academy of Sciences, hade tva saso traffades kungen webben ett lagre skilsmassostatistik samt madde forbattrin i avta gift. Sa ager ni inte traffat din karlek annu, ut och surfa!

3. Negligera ej partnerns kontaktforsok Nar n forsoker lasa och blir avbruten fran din kompanjon som enbart vill indikera nagot festligt villi webben utspelar det inte forsavitt att hen vill gladja dej inte me enbart aga din observan, i enlighet me psykologen John Gottman. Svarar du da ideligen att ni befinner si inte tillganglig alternativ ej inneha epok sarar ni din partners emotioner. Gottman har studerat den arme typen utav beteenden mellan nygifta par och sedan foljt upp do goka ar senare. Han kom enar fram mot att de saso aven fortsattningsvis vart viga vart de sasom visade sin medspelare observans ino nio fall utav tio samman nyligen sana narvarande tillfallen. De saso hade skilt sig hade blott visat varandra uppmarksamhet tre utav tio ganger.

4. Gift er ka! Okej kan det besta inbjudande att aga ett ratt sagobrollop tillsamman manga fran gaster. Andock enligt forskning pa universitetet i Emory odl inneha tva tillsammans mer sparsamma giftermal storre mojlighe att ga vidare greppa forbund. Bland de kvinnor saso hade ett brollopskostnad gallande mer annu 154 000 kronor skilde sig paren 3,5 ganger mer an de saso hade vigse tillsamman en pris kungen emellan 40 000 till 80 000 kronor.

5. Pass de mot e lyckligt karleksforbindelse tillsammans Motesplatsens matchningstjanst okar chanserna mot en langre sam lyckligare karleksforbindelse. Underlaget sta Motesplatsens matchningsfragor togs fram igenom nagon djuplodande genomgang av psykologisk facklitteratur. Testet ar unikt framtaget fran parterapeuten och organisationspsykologen Andreas Loes Narum.

Fragan vi stallde oss var: vilka metoder befinner si dokumenterat enastaende villi att forutsaga parnojdhet?

6. Utfor prylar sasom BADA tycker om! N ganska tycker att man saso tv skal umgas odl mycket det promenera villi fritiden, samt helst foreta dito aktiviteter. Omedelbart age forskare kommit fram mot att utfor man saker ihop sasom blott den forsona partnern uppskattar minskar saken da aktenskapliga lyckan. Nar karl a andra sida engagerar sig i aktiviteter som bagge par gilla okar lyckan villig bade fotografi sam reslig sikt. Slutsatsen ar darfor att det viktigaste befinner sig att man gor sant man personligen anse ar festligt samt njuter utav, oavsett forsavit karl astadkomme det solo alternativt iho.

Hen befinner si fullstandig fullgod!

7. Glom aldrig dan varfor du ett passage foll pro din kompanjo. Da nar n tittade beundrande kungen och beromde din kompanjo. Forsok att vidmakthall det resten bruten livet. Enligt forskning pa universitetet i Buffalo kan det existera nyckeln mot att bibehalla lyckan inom aktenskapet. I studien dop hane 220 tva att ordna sin kompanjon och sig sjalva i ett hop annorlunda egenskaper atskilliga ganger under loppet itu tre ar. De saso overdrev sin partners egenskaper varje mer benagna att hejda https://kissbrides.com/sv/kroatiska-kvinnor/ innestaende ino relationen.

8. Ta?t soft med sociala medier… i enlighet me ett studie 2014, klar pa universitetet i Boston, kan herre inte svar ”Facebooka” sig mo en separatio. Forskarna kunde konstatera att anvandningen itu Facebook och andra sociala natverkssajter varenda kopplat mot aktenskapligt ogilland och okade skilsmassor. De kom likasa fram at att bland de sasom var de storsta anvandarna av sociala medier hade 32 andel funderat gallande att overge sin kompanjo, jamfort med 16 andel bruten de saso ick vart omodern pa internet gallande likadan metod.

Lascia un commento